Piratpartiets logga
@

Valdagslokaler

Torsby kommun har cirka 9951 röstberättigade.

Status Namn på lokal Kort adress Karta
Ej bokadStjerneskolan TorsbyFabriksgatan 3 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadOleby Folkets HusBabordsvägen Öppna karta
Ej bokadHolmesskolanLasarettvägen 13 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadProstgårdslagårnKärleksstigen Öppna karta
Ej bokadAspeds SkolaKvarnstugevägen 19 | Ingång från norra sidan Öppna karta
Ej bokadFörsamlingshemmetKyrkåsen 2 B Öppna karta
Ej bokadKommunhusetTorget 5 | Piltzsalen Öppna karta
Ej bokadTranstrands SkolaTranstrand 3 | Ingång på norra sidan Öppna karta
Ej bokadStölletskolanKyrkvägen 12 | Aulan/gymnastiksalen Öppna karta